ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ, Εμπόριο και Διαμόρφωση Λαμαρίνας
Ε&Α ΠΑΠΠΑΣ, Λαμαρίνες
Επικοινωνία Παππάς Ευάγγελος και Ανδρέας, Εμπορία Λαμαρίνων
 


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ο.Ε.
Εμπόριο λαμαρίνας και διαμόρφωση

17ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου
Παιανία 190 02

Τ. 210 6644667
F. 210 6644448

pappas.lamarines@gmail.com